Breket Qiymətləri Necə Müəyyən Edilir? | Breket Qiymətləri – 2022

breket qiymetleri

Breket Müalicəsi Nədir?

Breket müalicəsi, diş və ya çənə birləşməsindəki pozğunluqları və dişlərin sıxlığını aradan qaldırmaq üçün tətbiq olunan müalicə üsuludur. Bundan əlavə, breket müalicəsi dişləri zədələnmiş, əyri və yerində olmayan xəstələrə tətbiq olunan müalicə üsuludur. Bu müalicə ortodontiya tərəfindən həyata keçirilir və dişlərin və çənənin üç ölçüdə harmoniyaya gətirilməsi prosesini əhatə edir. Həmçinin, breket müalicəsinə ortodontik müalicə də deyilir. Ortodontik müalicə sayəsində hər yaşdan olan insanlar üçün gözəl təbəssüm, diş sağlamlığı və daha yaxşı ağız keyfiyyəti təmin edilir. Bu müalicədə dişlərin səthinə qoyulan kiçik qıfıl və naqil qövs vasitəsilə müəyyən miqdarda davamlı qüvvə tətbiq edilir və dişlər istənilən istiqamətlərdə vəziyyətə gəlməyə məcbur edilir. Breket müalicəsi dişlərə tətbiq olunan qüvvənin müəyyən aralıqlarla yenidən tənzimlənməsini tələb edən uzunmüddətli müalicə üsuludur.

Suallaranızı bir başa Stomotoloq Cavanşir həkimə yaza bilərsiz.

Breket Qiymətləri Necə Müəyyən Edilir?

Müalicə müraciəti ilə gələn hər xəstə üçün ilk növbədə kliniki və rentgenoloji müayinədən sonra müalicə planı hazırlanır. Burada mövcud problemlər, müalicə variantları və gözlənilən nəticələr nəzərə alınır. Müalicənin gözlənilən müddəti və müalicənin çətinliyi əlbəttə ki, müalicənin qiymətinə təsir edəcəkdir. Müalicənin çətinliyi və müddəti çox olarsa, müalicə də bir o qədər baha başa gələcəkdir. Buna görə də, standart qiymət müəyyən etmək və bildirmək mümkün deyildir. İstifadə olunan material və tətbiq olunan müalicə üsulu kimi bir çox faktorlar da qiymətlərin miqdarına təsir edən əsas məqamlardandır.

Bundan əlavə, bəzən breket müalicəsindən əvvəl çənə genişlənməsi kimi skelet müalicəsinin tətbiqinə də ehtiyac ola bilər. Bu cür tətbiqlər müalicənin qiymətini də bir qədər artırır. Müalicə zamanı istifadə olunacaq materialın seçimində xəstənin fikirləri və istəkləri də nəzərə alınır. Ona görə də müalicə haqqının müəyyənləşməsində xəstənin də payı var. Çünki ortodontik müalicə üsulu və istifadə olunacaq materialların çeşidi kifayət qədər müxtəlifdir. Müxtəlif müalicə üsulları ilə əldə olunan nəticələr bir-birindən fərqlənmir, yəni fərqli müalicə üsulları ilə oxşar vaxtlarda eyni nəticəyə gəlinə bilir. Ümumi olaraq nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, breket qiymətlərimiz 800 – 4000 manat arasında dəyişir. Qiymət fərqlərinə yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, tətbiq olunan müalicə üsulu və materiallar kimi əsas faktorlar təsir edir.

Suallaranızı bir başa Stomotoloq Cavanşir həkimə yaza bilərsiz.